Usuaris i usuàries

Requisits per ser usuari del CEAM de Gandia

  • Tenir complerts 60 anys d’edat.
  • Residir en l’àmbit geogràfic de competència del Centre.
  • No patir malalties infectocontagioses.
  • No patir psicopaties susceptibles d’alterar la normal convivència.

Documentació requerida:

  • Sol.licitud.
  • Una fotocòpia del carnet d’identitat (DNI) o passaport.
  • Si en el seu carnet d’identitat o passaport no figura el seu domicili a Gandia, hauran d’aportar un certificat d’empadronament.

Tràmits:

  • Presentar la sol.licitud a la Recepció del centre de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores.

Imprès sol.licitud usuari  CEAM Gandia