TURISME IMSERSO- Temporada 2023/2024

PROGRAMA TURISME IMSERSO 2023-2024

NOVES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

Període d’Inscripció:

DES DEL DIJOUS 29 DE JUNY I FINS AL DIMARTS 25 DE JULIOL DE 2023- amdós dies inclosos-, romandrà obert un període de presentació de NOVES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ en aquest Programa per a la temporada 2023-2024, exclusivament per a aquelles persones que no estan incloses en el Programa de Turisme de l’IMSERSO.

Mitjans de Presentació:

- De forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’IMSERSO.

- Presentant la sol·licitud en el registre de l’Ajuntament. TELÈFON CITA PRÈVIA: 96 295 94 00 o al 010.

- En sobre franquejat, no per correu certificat, a la direcció: Programa de Turisme de l’IMSERSO, apartat de correus 10.140 28080 Madrid.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

-ENLLAÇ A PÀGINA WEB TURISME IMSERSO:

https://imserso.es/ca/detalle-actualidad/-/asset_publisher/n1oS8lWfrx6m/content/puesta-en-marcha-de-la-proxima-temporada-2023-2024-del-programa-de-turismo-del-imserso/20123

-ENLAÇ A PÀGINA WEB TURISME IMSERSO:

https://sede.imserso.gob.es/es/web/sede-electronica/procedimiento-servicios/detalle/-/asset_publisher/Clv43EZRrpqn/content/programa-de-turismo-del-imserso/20123?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Clv43EZRrpqn_assetEntryId=118117&redirect=%2Fweb%2Fsede-electronica%2Fprocedimientos-servicios

- SOL·LICITUD MANUAL:

solicitudmanual_turismo_23_24