Programa Turisme IMSERSO. Sol·licituds de l’1 al 30 de juliol.

El Programa ofereix els següents destins de viatge:

a) Zona Costa Peninsular: estades de 10 i 8 dies en la Comunitat Autònoma de Catalunya, Comunitat Autònoma d’Andalusia, Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

b) Zona Costa Insular: estades de 10 i 8 dies en la Comunitat Autònoma de Canàries i Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Turisme d’Interior, amb estades de 4, 5 i 6 dies, amb els següents tipus de viatges:

1r Circuits culturals.

2n Turisme de naturalesa.

3r Capitals de província.

4t Ciutats de Ceuta i de Melilla.

 

Preu de les places:

Depenent de la destinació i duració del viatge, els preus de les places són els que figuren en l’annex I d’aquesta resolució.

 

Podran participar en el Programa de Turisme de l’IMSERSO:

1r Ser pensionista de jubilació del sistema de Seguretat Social espanyol.

2n Ser pensionista de viduïtat del sistema de Seguretat Social espanyol amb cinquanta-cinc o més anys d’edat.

3r Ser pensionista per altres conceptes del sistema de Seguretat Social espanyol o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d’edat.

4t Ser assegurat o beneficiari del sistema de Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys d’edat.

Les persones usuàries podran anar acompanyats pel seu cònjuge o, si escau, per parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen els requisits exigits anteriorment.

 

Termini de presentació de la sol·licitud:

DE L’1 AL 30 DE JULIOL DE 2021.

 

Registre:

Registre General de l’Ajuntament de Gandia AMB CITA PRÈVIA (Telèfon: 962959400).

 


PER A MÉS INFORMACIÓ:

https://www.imserso.es/imserso_01/actualidad/2021/junio/IM_138113#IM_138113

CONVOCATÒRIA PROGRAMA DE TURISME IMSERSO: BOE-A-2021-10871

SOL·LICITUD:solicitudmanual_turismo_21_22