Programa de Termalisme de l’IMSERSO Temporada 2020

TERMALISME DE L’IMSERSO


TEMPORADA 2020


Terminis per a la presentació de sol·licituds:


Per als torns dels mesos de febrer a agost , ambdós inclosos:


  • Amb prioritat en l’adjudicació de plaça: fins al 10 de gener de 2020.
  • Per a la seua inclusió en la Llista d’Espera de Places, per cobrir les places que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumnstàncies: fins al 14 de maig de de 2020.

 

Per als torns dels mesos de setembre a desembre , ambdós inclosos:


  • Amb prioritat en l’adjudicació de plaça: fins al 15 de maig de 2020.
  • Per a la seua inclusió en la Llista d’Espera de Places, per cobrir les places que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies: fins al 30 d’octubre de 2020.

 

L’adjudicació de places s’efectua d’acord amb la puntuació obtinguda pels expedients, tenint en compte els balnearis i els torns sol·licitats.