Inscripcions Rehabilitació Preventiva

Inscripcions per a  Rehabilitació Preventiva

 

SERVICIS REHABILITACIÓ 2018-19

 

 

 

 

Extracte : “ACTA DEL SORTEIG PER A LES ADMISSIONS EN ELS TRACTAMENTS DE REHABILITACIÓ PREVENTIVA 2018-2019″

En el Centre Especialitzat d’Atenció als Majors de GANDIA amb domicili en Av. República Argentina, 52, sent les 13:00 hores del dia 30/05/2018 se efectua el sorteig per a l’assignació de les places de Tractaments de Rehabilitació Preventiva 2018-2019 entre les sol·licituds presentades dins del termini d’inscripció.

 

TRACTAMENTS REHABILITACIÓ 2018-2019

Total sol·licituds presentades: 591

NÚM. SORTEIG : 558

 

 

 

 

inscripcions Gimnàstica Passiva:

Total sol·licituds presentades i numerades segons orde de presentació: 172

Places disponibles: 144

En llista d’espera: 28

NÚM. SORTEIG PER A ADMISSIÓ EN GIMNÀSTICA PASSIVA

I ORDE EN L’ELECCIÓ DELS TORNS:

165

Inici 17 de Setembre

 

-Parafina i mecanoteràpia (bicicletes, el·líptica, cintes, etc.): tot l’any en el Servici de RHB.

La parafina no funcionarà durant els mesos de més calor.

 

 

IMPORTANT:

La Gimnàstica Passiva serà incompatible amb qualsevol altra activitat fisico-deportiva del CEAM