El món dels passatemps: El Cercador de Paraules.

El cercador de paraules

Breu descripció:

Aquesta activitat consisteix en obtindre noves paraules a partir d’altres donades. Es proposen diferents modalitats, en funció de si les noves paraules naixeran d’afegir o suprimir alguna lletra, o de la combinació de diferents lletres de la paraula original.

 

Regles:

S’especifiquen en l’enunciat de cada modalitat.

 

Habilitats exercitades:


——Atenció.
——Lectura, lèxic i vocabulari.
——Capacitat de planificació i sistematització

Modalitat A.


Buscar una nova paraula CANVIANT UNA DE LES LLETRES DE LA PARAULA per una altra diferent. Pot haver-hi més d’una possibilitat.

Modalitat B.


Buscar una nova paraula AFEGINT UNA LLETRA a la paraula original. Pot haver-hi més d’una possibilitat.

 

Modalitat C.


Formar paraules amb les lletres de cadascuna de les paraules proposades. No està permés repetir lletres d’una mateixa paraula; és a dir, només es pot usar cada lletra una sola vegada en cada nova paraula (excepte si alguna lletra ja està repetida en la paraula original; és a dir, si hi ha dues es poden usar dues a en la nova paraula, però si només hi ha una m, només es podrà usar una m en la nova paraula). No és necessari usar totes les lletres cada vegada. Poden construir-se, almenys, 12 paraules noves amb cada paraula proposada, però poden sorgir més… S’admeten verbs conjugats, però procurar no repetir diferents formes o derivats d’una mateixa paraula (per exemple, rotlle, corre, córrer, etc.; granota, granotes, etc.). S’accepten noms propis.

 

FES CLIC ACÍ: EXERCICIS DE “El cercador de paraules”