CONSELL D’USUARIS I USUÀRIES 2018-19

CONSELL D’USUARIS I USUÀRIES  RESULTANT DE LES ÚLTIMES ELECCIONS CELEBRADES AL CEAM.