Àrees d’Actuació

Àrea de Prevenció i Manteniment de la Salut

Detecció precoç i control preventiu de factors de risc com hipertensió, hiperglucèmia, hiper-colesterolèmia, obesitat, problemes cardiovasculars, respiratoris, etc.

 

Àrea d’Activitats Físic Esportives

Realització d’activitats que retardin el deteriorament de les capacitats físiques, i millorin les psíquiques, alhora que faciliten les relacions socials. (Curs de Ioga, gerontogimnàstica, natació, etc.)

 

Àrea de Tallers Ocupacionals

Potenciació d’activitats que faciliten els contactes socials l’adquisició d’aptituds i l’ocupació del temps lliure de forma creativa i recreativa. (Curs i tallers de pintura, manualitats, tall, teatre, rondalla, coral, esmalts al foc …)

 

Àrea de Rehabilitació Preventiva

Manteniment de l’autonomia personal tant física com psíquica, tractant d’evitar cròniques i invalideses a través de rehabilitació i psicologia preventiva, fisioteràpia, tractament del dolor i gimnàstiques passiva i específica. Cursos i tallers d’autoestima, tècniques de memorització, tècniques de relaxació, etc.

 

Àrea Social i Educativa 

Facilitar una correcta informació sobre recursos, prestacions i serveis de interés per a la gent gran, al mateix temps que es realitzen activitats de relació i ajuda encaminades a l’autopromoció dels individus o grups atesos, i que puguin promoure inquietuds culturals, intel·lectuals. (Cursos i tallers de lecto-escriptura, de premsa, idiomes, plantes medicinals, etc.)

 

Àrea d’Informació i Formació

  • Facilitar informació i formació sobre temes socials que resultin d’interès per als majors i / o familiars.
  • Educació per a la modificació d’hàbits i costums perjudicials per la salut.
  • Els temes són impartits des dels diferents serveis a través de xerrades, conferències, seminaris, etc.

 

Àrea de lleure i convivència

Evitar l’aïllament i la solitud potenciant les relacions socials, la convivència i l’ocupació del temps lliure de forma activa i creativa.