OBERTURA DEL TERMINI PER A LES INSCRIPCIONS DE GIMNÀSTICA PER AL FORTALIMENT DEL SÒL PELVIÀ