OBERTURA DEL TERMINI PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL TALLER D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL TELÈFON MÒBIL