REAPERTURA: Dimecres 17 de Juny. Accés amb cita prèvia.

CEAM GANDIA

REAPERTURA: Dimecres 17 de Juny de 2020.

HORARI: 9.30 a 14.30 hores.

ACCÉS: NOMÉS mitjançant CITA PRÈVIA

 

SERVEIS OBERTS: PERRUQUERIES I PODOLOGIA.


TELÈFON D’INFORMACIÓ CEAM: 96 282 67 96

CITA PRÈVIA PODOLOGIA: 96 282 67 96

CITA PRÈVIA PERRUQUERIA DONES: 644 469 685

CITA PRÈVIA PERRUQUERIA HOMES: 652 096 453

 

Interessats i interessades en realitzar activitats i tallers:

- El centre contactarà telefònicament amb els usuaris i les usuàries inscrites en el present curs a mesura que es vagen programant dites activitats.

- Les persones usuàries que no s’encontren inscrites podran contactar amb el CEAM telefònicament per anotar-se en les llistes d’espera.


Accés de persones usuàries

– L’horari d’atenció al públic del centre serà de 9.30 a 14.30 hores i l’atenció a la ciutadania serà exclusivament amb cita prèvia i telefònicament.

– L’accés a les dependències haurà de comportar la desinfecció del calçat i de mesures ortopèdiques, (cadires de rodes, caminadors, etc.) mitjançant processos o soluciones desinfectants.

– Es procedirà pel personal establit, a la presa de temperatura de la persona usuària, no havent de ser aquesta igual o superior a 37′5°. La superació de la mateixa implicarà el seu no accés a les dependències.

 

Requisits d’accés

– La persona usuària acudirà al centre sempre amb cita prèvia i proveïda de màscara.

– Per a l’accés a les dependències la persona usuària ha de figurar en els respectius llistats de cita prèvia que s’hagen determinat.

– No haurà d’anar acompanyada a les dependències del centre, excepte si precisa ajuda de tercera persona (en aquest cas la persona que li acompanye ha de complir les mateixes mesures que les establides per a la persona usuària).

– Acudirà al centre desproveïda de polseres, anells, pendents, rellotge, etc.

– Ha d’assistir a l’hora assignada. No podrà accedir amb antelació a la cita. El retard en l’arribada suposarà que no podrà ser atesa, necessitant una nova cita prèvia per a assistir al centre.

– Haurà de comunicar telefònicament al centre la seua no assistència a la cita davant qualsevol símptoma dels indicats en el qüestionari.

– En la seua permanència en el centre guardarà la distància de seguretat amb altres persones usuàries o professionals en el seu cas.

– S’hauran de respectar en tot moment les mesures establides d’aforament i circulació en el centre.

– La persona usuària que no complisca qualsevol d’aquests requisits no podrà accedir al Centre.